Koper, men kan er helder drinkwater door geleiden of klanken scherp als vuur. Maar ook kennen wij het verweerde, geoxideerde koper zoals zich dat in monumentale daken aftekent tegen de lucht.

Zoals rood koper kan glanzen als goud, zo kan het groene koper schitteren als de zee. Voor een monument als het Vrijheidsbeeld was er geen betere keuze denkbaar geweest dan het koper, al waren er aan het begin van de 20ste eeuw nog bezorgde congresleden die pleitten voor een grote schoonmaak van het monumentale beeld, die overigens - naar goed Ameriaans gebruik - werden neergesabelt door de vrije pers; Vrijheid, zo men ziet, kent vele gezichten; voor die van het vrijheidsbeeld koos Bartholdi, naar men zegt, dat van zijn moeder (maar ook zijn vrouw en - uiteraard - de beroemde verbeelding van de vrijheid door Delacroix, een werk dat verwijst naar de nog net niet vergeten revolutie van 1830 (België splitste zich af van Nederland), en boven alles DE vrouw, de beschermvrouwe, die Emma Lazarus laat zeggen: "Give me your tired, your poor/ Your huddled masses yearning to breathe free/ The wretched refuse of your teeming shore/
Send these, the homeless, tempest-tost to me/ I lift my lamp beside the golden door!"