RECEPT VOOR PURPER (4 gram):
Men neme 30.000 purperslakjes (eenvoudig door uw slaven op te duiken uit de Thyreense Zee. Tip: verzwaar de slaaf met stenen, voor een extra snel resultaat -houdt enkele reserveslaven bij de hand in verband met verdrinkingsgevaar).
Vrouwelijke slaven zijn zeer geschikt om de slakken uit hun huis te halen en de pigmentklier uit het nog levende diertje te snijden. Laat uw opzichters er op letten dat de kliertjes in levende toestand uit de slak worden gesneden en met een mes worden opengewerkt.
Wanneer uw slaven het gele kliervocht in een pot verzamelen, ontdekken zij al spoedig dat het vocht door oxidatie purper kleurt. Fel zonlicht versnelt het proces.
Voor het beste pigment mengt men de potten met een ruime hoeveelheid zout.
Het geheel koken in urine.
Zwakke slaven kunnen nog zeer geschikt zijn om de werkplaats te bewaaieren, om de ergste lucht te verdrijven.
Het eindsubstract laten drogen en vermalen tot pigment.

(Purper wordt nog altijd op natuurlijke wijze gewonnen. Voor 1 gram pigment betaalt men -om begrijpelijke redenen- ongeveer 2000 euro).