Waar begint de Normandische invloed in Engeland? U zegt: 1066, Slag bij Hastings en inderdaad: die slag heeft plaatsgevonden. Een heroïsche strijd. En er is een schitterend verslag van gemaakt in de vorm van het Tapijt van Bayeux, waarachter we een mooi stukje vrouwelijke geschiedschrijving kunnen vermoeden, want zo men ziet: heus niet alle geschiedschrijving is het werk van mannen.

Maar laten wij ook eens even stilstaan bij Emma van Normandië. Emma was tweemaal koningin van Engeland: eerst (in 1002) aan de zijde van Ethelred, die probeerde de Denen te verdrijven uit Engeland. En in 1016, toen zij huwde met Knoet, de Deense koning van Engeland, een terugkeer uit Normandië na een vlucht van drie jaar. Uit beide huwelijken kreeg zij zonen, de één (Edward) een Sax, de ander (Hardeknoet) een Deen, die beide, haast gebroederlijk, koning van Engeland werden (waren zij niet beide evenzeer Normandisch?).
Edward, de voorlaatste koning van Engeland, stierf kinderloos in 1066, waarna de hertog van Normandië zijn aanspraken op de Engelse troon deed gelden. Hij moest er om vechten.
En won.