Hoe moeilijk is het om een jaartal te onthouden? Ik denk ongeveer even moeilijk als het meezingen van 'Daar in dat kleine café aan de haven' of het herkennen van de nationale driekleur. Wanneer het hele onderwijs stelselmatig het leren van jaartallen uit het lesprogramma bant, kan vele generaties later het gros van de Nederlanders nog reproduceren dat de Slag bij Nieuwpoort plaatsvond in het jaar 1600.

De onzen, onder aanvoering van Maurits, versloegen de Spanjolen en dat mag best onthouden worden, al was de overwinning verre van een doorbraak. Maar winnen deden we dan toch en Maurits versterkte zijn macht, ten koste van zijn oudere halfbroer Filips Willem, de rechtmatige opvolger van Willem van Oranje. Maar Filips en Maurits sterven beide zonder wettige kinderen, zodat Frederik Hendrik de nieuwe Prins van Oranje wordt.

Via een zeer dun lijntje is Nederland nog steeds Oranje en met de Oranjes erven wij ook de Slag bij Nieuwpoort die zo gemakkelijk te onthouden is.

En Spanje? Die lijken me de slag ruim te boven gekomen.